Donateurs

Luscinia brengt door de aard van de muziekkeuze en de daarmee samenhangende bezettingen vaak kostbare producties. Over het algemeen kan ons ensemble voor de grotere concerten een beroep doen op culturele fondsen en overheidssubsidies. Desondanks en ondanks verhogingen van onze eigen contributies, zijn we niet voldoende in staat de kosten van de grotere muzikale producties te dragen zonder extra ondersteuning van een vaste en trouwe schare jaardonateurs.
Het is ons er alles aan gelegen deze groep te behouden en liever nog uit te kunnen breiden. Als blijk van dank bieden wij onze donateurs een korting van € 5  bij een bezoek aan onze concerten.
Voor een minimale bijdrage van € 25,=  kunt u ons daadwerkelijk steunen bij het volbrengen van onze artistieke aspiraties.
Ook u kunt zich opgeven als donateur door contact op te nemen met de secretaris en door uw gift over te maken op Iban NL54RABO 0159454182 , t.n.v. Luscinia, o.v.v. “donatie 20..”.