Over Luscinia

Luscinia en de leden van de Werkgroep Bach-cantateprojecten Schouwen-Duiveland nodigen u uit tot het bijwonen van de Mendelssohn-Motetdienst op zondag 23 september 2018 in de Jacobuskerk te Renesse.

In deze bijzondere vesperdienst, die om 16:30 uur begint, staan motetten van Felix Mendelssohn Bartholdy centraal. Zo wordt van deze componist opus 31, nr. 2 “Wahrlich der Herr gedenket unser” uitgevoerd, waarvan de tekst is ontleend aan Psalm 115. Daarnaast de ontroerend mooie Psalm 42, opus 42 “Wie der Hirsch schreit” en de Psalm 43, opus 78 “Richte mich Gott”.

Mendelssohn werd op 21 maart 1816 geboren in een rijke Joodse familie. Hij ontpopte zich, met een muzikale opleiding waarvoor kosten noch moeite werden gespaard, als wonderkind dat reeds op negenjarige leeftijd optrad in een openbaar kamerconcert. En voordat hij dertien was had hij al verscheidene composities op zijn naam staan. Mendelssohns twee oratoria Paulus en Elias waren beïnvloed door de muziek van Johann Sebastian Bach, die in het begin van 19e eeuw in vergetelheid was geraakt en die Mendelssohn weer onder de aandacht van het publiek heeft gebracht. Zo gaf Mendelssohn in 1829 met groot succes een uitvoering van de Matthäuspassion, de eerste uitvoering van dit werk sinds het overlijden van Bach (1750).

Het wordt opnieuw een vesperdienst met prachtige vocale muziek. De algehele muzikale leiding is in handen van Wim Boer. De voorganger in deze bijzondere viering is Ds. Piter Goodijk.

Zingen raakt de kern van het menselijk bestaan. Wie aandachtig luistert naar koormuziek, staat een moment stil in de drukte van alledag. Luscinia wil die ervaring delen, ook in de toekomst. Daarom streeft dit vocaal ensemble voor de beste kwaliteit. Gretig en ambitieus neemt zij de bezoekers van de cantatediensten mee in de wereld van de mooiste koormuziek.

De cantatevespers zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Maar om de hoge kosten verbonden aan deze diensten te bestrijden verzoeken wij de bezoekers om een vrije gift tijdens de collecte bij de uitgang. Veel van onze bezoekers steunen ons initiatief met een gift van ca. € 5 na afloop van de vespers. Alleen daardoor zijn wij in staat om door te gaan met het in 2004 gestarte initiatief van cantate- en motetdiensten.

Graag tot ziens in de Jacobuskerk te Renesse op 23 september a.s.

Luscinia is een samengaan van amateurzangers en professionele musici en is dit jaar al meer dan 13 jaar actief in Zeeland, met name op Schouwen-Duiveland. De muzikale leiding is in handen van de beroepsmusicus Wim Boer. Het ensemble voert muziek uit in originele bezettingen: A capella, met orgel, barok-ensemble of groot orkest. We zijn verheugd en trots onze identiteit en activiteiten met deze website te kunnen presenteren. Met genoegen verwijzen wij u naar de uitvoeringsagenda, waarin onze plannen tot eind 2017 zijn opgenomen.