Over Luscinia

Cantatedienst 24 februari 2019

Luscinia en de leden van de Werkgroep Bach-cantateprojecten Schouwen-Duiveland nodigen u uit tot het bijwonen van de Bach-cantatedienst op zondag 24 februari 2019 in de Gasthuiskerk, Havenplein 17 te Zierikzee. Aanvang: 16:30 uur.

De dienst wordt ook nu verzorgd door het Luscinia Consort en opent met het eerste deel “Ad Pedes: Ecce super montes” uit de cyclus “Membra Jesu Nostri” van Dietrich Buxtehude. De tekst blikt vooruit naar Goede Vrijdag en is ontleend aan Nahum 2: “Daar, over de bergen, snelt een boodschapper. Hij kondigt vrede aan”, met aansluitend “Salve mundi salutare”.

Centraal in deze dienst staat de Bach-cantate BWV 22 “Jesus nahm zu sich die Zwölfe”, met teksten uit Lukas 18, waarin de evangelist vertelt over de voorspelling van het lijden van Jezus. Johann Sebastiaan Bach componeerde dit werk in 1723 toen hij solliciteerde naar de functie van cantor te Leipzig en waarschijnlijk werd deze cantate daar voor het eerst uitgevoerd in een dienst op zondag
7 februari 1723.

Ook in het uit te voeren zesstemmige motet (SWV 388) van Heinrich Schütz “Das ist je gewißlich wahr” heeft de componist teksten gebruikt die verwijzen naar het lijdensverhaal.

Verder brengt het ensemble het prachtige motet “Ubi Caritas” van de Noorse componist Ola Gjeilo ten gehore; een hedendaags werk dat qua tekst aansluit bij de lezing uit 1 Corinthe 13.

De cantatedienst, waarin ds. Freek Schipper voorgaat, wordt begeleid door het vaste orkest van het Luscinia Consort onder leiding van Wim Boer, die in deze dienst zowel het kistorgel als het hoofdorgel bespeelt. Solisten zijn Marianne Boer, sopraan, Ilse Jordan, alt, Noël Casteleyn, bariton en Maarten v.d. Hoven, tenor.

De cantatevespers zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Maar om de hoge kosten verbonden aan deze diensten te bestrijden verzoeken wij de bezoekers om een vrije gift tijdens de collecte bij de uitgang. Veel van onze bezoekers steunen ons initiatief met een gift van ca. € 5 na afloop van de vespers. Alleen daardoor zijn wij in staat om door te gaan met het in 2004 gestarte initiatief van cantate- en motetdiensten.

Graag tot ziens op zondag 24 februari.

Luscinia is een samengaan van amateurzangers en professionele musici en is dit jaar al meer dan 13 jaar actief in Zeeland, met name op Schouwen-Duiveland. De muzikale leiding is in handen van de beroepsmusicus Wim Boer. Het ensemble voert muziek uit in originele bezettingen: A capella, met orgel, barok-ensemble of groot orkest. We zijn verheugd en trots onze identiteit en activiteiten met deze website te kunnen presenteren. Met genoegen verwijzen wij u naar de uitvoeringsagenda, waarin onze plannen tot eind 2019 zijn opgenomen.